در این مطلب به آموزش دو تابع مهم زمان و ریاضی در جاوا اسکریپت می‌پردازیم.

تابع زمان و کار با آن در JavaScript

برای کار روی زمان در جاوا اسکریپت نیازمند یک کلاس به نام Date() داریم. مثال زیر را ببینید:

var date = new Date();
console.log(date);

چیزی که در خروجی چاپ می‌شود:

Sun Oct 22 2017 11:08:47 GMT+0330 (Iran Standard Time)

 البته تابع‌های جالبی نیز وجود دارد که در پایین مثالی از آن‌ها می‌بینید:

var date = new Date();
console.log(date.getDate());
console.log(date.getDay());
console.log(date.getFullYear());
console.log(date.getTime());

خط اول تعداد روز ماه.

خط دوم روز هفته.

خط سوم سال میلادی.

تعداد ثانیه از 1970.

در ضمن می‌توان اطلاعات تاریخ را نیز ویرایش کرد. مثال زیر را ببینید:

var date = new Date();
console.log(date.getDate());
date.setDate(5);
console.log(date.getDate());

در ابتدا زمان صحیح چاپ می‌شود ولی پس از setDate(5) مقدار روز عوض خواهد شد و این مقدار جدید در خروجی دوم چاپ می‌شود.

می توان هر زمانی را به کلاس Date داد تا دریافت اطلاعات از آن انجام شود. مثال زیر را بینید:

var date = new Date(1990,04,12);
console.log(date.getDate());

 خروجی تابع getDate با توجه به زمانی که در بالا به کلاس Date دادیم داده می‌شود.

تابع ریاضیات و کار با آن در JavaScript

برای اعمال ریاضی در جاوا اسکریپت از کلاس Math استفاده می‌شود. به عنوان مثال عدد PI را به صورت زیر از کلاس Math دریافت می‌کنیم:

console.log(Math.PI);

خروجی دستور فوق عدد PI است.

تابع round اعداد را روند می‌کند:

console.log(Math.round(0.4));
console.log(Math.round(0.5));
console.log(Math.round(0.6));

خروجی دستورات فوق به شرح زیر است:

0
1
1

تابع floor اعداد را به پایین روند می‌کند:

console.log(Math.floor(1.1));
console.log(Math.floor(1.99));

نتیجه هر دو خروجی فوق عدد 1 است.

تابع random یک عدد تصادفی بین 0 تا 1 می‌دهد:

console.log(Math.random());

نمونه‌ای از چند خروجی این تابع:

0.22832891993389515
0.47990747211061335
0.9841488924075517
0.8769071857157813
0.30375773688807595

 می توان با ترکیب random و floor اعداد تصادفی بزرگ تولید کرد:

console.log(Math.floor(Math.random() * 1010));
console.log(Math.floor(Math.random() * 1010));
console.log(Math.floor(Math.random() * 1010));
console.log(Math.floor(Math.random() * 1010));

 عدد 1010‌ای که در بالا می‌بینید اختیاری است. یک نمونه خروجی دستورات فوق به شرح زیر است:

2158
1842
1600
1567

با تابع max می‌توان ماکزیمم چند عدد را در خروجی چاپ کرد:

console.log(Math.max(2,5,8));

 خروجی تابع فوق عدد 8 می‌باشد.

با تابع min می‌توان مینیمم چند عدد را در خروجی چاپ کرد:

console.log(Math.min(2,5,8));

خروجی تابع فوق عدد 2 است.