خیلی اوقات در برنامه هاتون مجبور می‌شید که رشته‌ها رو ویرایش کنید. در این مطلب قصد داریم به معرفی متدهایی بپردازیم که با اون‌ها می‌تونید در رشته تغییرات ایجاد کنید.

متد length: از این متد برای یافتن طول رشته استفاده می‌شود. مثال زیر را ببینید:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.length);

خروجی دستور فوق عدد هشت است.

متد indexOf: با این متد مکان شروع یک بخش از رشته را می‌یابید:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.indexOf("os"));

جواب عدد سه است.

نکته: در این متد و دیگر متدهایی که در رشته جستجو می‌کنند اگر متد مورد نظر نتواند رشته را درون خود بیابد خروجی عدد منفی یک خواهد بود.

متد lastIndexOf: مکان آخرین تطبیق با رشته را می‌یابد:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.lastIndexOf("i"));

جواب عدد شش خواهد بود.

متد slice: وظیفه این متد جدا کردن بخشی از رشته است:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.slice(0, 5));

در بالا از اندیس صفر تا 5 رشته جدا و خروجی عبارت hitos خواهد بود.

متد replace: با این متد یک بخش از رشته را با رشته ی مورد نظر تعویض می‌کنیم:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.replace("h", "www.h"));

نتیجه خروجی رشته www.hitos.ir خواهد بود.

متد toUpperCase: با این متد کلیه حروف رشته را به حروف بزرگ انگلیسی تبدیل می‌کنیم:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.toUpperCase());

نتیجه اجرا HITOS.IR خواهد بود.

متد toLowerCase: با این متد کلیه کاراکترهای رشته به حروف کوچک تبدیل خواهند شد:

var name= "Hitos.ir";
console.log(name.toLowerCase());

نتیجه اجرا hitos.ir خواهد بود.

با رشته می‌توان مانند آرایه رفتار کرد

مثلا مانند آرایه می‌توان کاراکترهای رشته را با اندیس چاپ کرد:

var name= "hitos.ir";
console.log(name[0]);

 نتیجه کاراکتر h خواهد بود. البته می‌توان از charAt نیز استفاده کرد:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.charAt(0));

که خروجی همان کاراکتر h خواهد بود.

متد split: از این متد برای تبدیل یک رشته به آرایه استفاده می‌شود. مثلا:

var name= "hitos.ir";
console.log(name.split("."));

 ورودی split کاراکتر نقطه خواهد بود بنابراین رشته name را با کاراکتر نقطه تفکیک می‌کند. نتیجه خروجی آرایه زیر خواهد بود:

["hitos", "ir"]

اگر ورودی split عبارت "" باشد تمام کاراکترها تبدیل به آرایه می‌شوند، و خروجی به شکل زیر خواهد بود:

["h", "i", "t", "o", "s", ".", "i", "r"]

 متد trim: گاهی برخی رشته‌ها در ابتدا یا انتهای خود فاصله‌های بی فایده و اضافی دارند که می‌خواهید تمام آن‌ها را پاک کنید. در این جا trim به کمک شما می‌آید:

var string = "  hi from hitos.ir     ";
string= string.trim();
console.log(string);