کدهای JavaScript معمولا به سادگی خطایابی نمی‌شوند و ممکن است اجرای نرم افزار شما در برخی مرورگرها با مشکل مواجه شوند. در این قسمت با GulpJS به شما ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که کدهای خود را خطایابی و اصلاح کنید.

برای شروع باید دستور زیر را اجرا کنید:

npm i -D jshint gulp-jshint gulp-jscs jshint-stylish

در فایل gulpfile.js سورس زیر را وارد کنید:

var gulp = require('gulp');
var jshint = require('gulp-jshint');

gulp.task('check_js', function(){
	gulp
		.src([
			'js/*.js'
		])
		.pipe(jshint())
		.pipe(jshint.reporter('jshint-stylish', {verbose: true}));
});

در سطر دوم پلاگین‌ gulp-jshint را به فایل خود اضافه کردیم.

در task با نام check_js با استفاده از pipe دستور jshint() را وارد کنید.

در خط یکی مانده به آخر با دستور pipe خروجی‌ها را کانفیگ می‌کنیم.

در خط فرمان CMD دستور gulp check_js را وارد کنید تا کل سورس‌های JavaScript پوشه js خطایابی شوند.

در مثال فوق با jshint خطایابی کدهای javascript را بررسی کردیم. در ادامه فرایند خطایابی را با jscs انجام می‌دهیم.

 در پوشه پروژه یک فایل به نام .jscsrc ایجاد کنید و درون آن تنها کاراکترهای {} را قرار دهید.

سورس زیر را در فایل gulpfile.js اضافه کنید:

var gulp = require('gulp');
var jscs = require('gulp-jscs');

gulp.task('check_js', function(){
	gulp
		.src([
			'js/*.js'
		])
		.pipe(jscs())
		.pipe(jscs.reporter());
});

این پلاگین نتایج را با ساختار دیگری نمایش می‌دهد.