نوشته شده توسط:

تابع ریاضی floor برای گرد کردن اعداد اعشاری به سمت پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و عملکردی دقیقا بر عکس تابع ceil دارد.

در پایین مثال‌هایی از این تابع کاربردی با هم بررسی می‌کنیم:

echo floor(5.1)."<br>";
echo floor(5.5)."<br>";
echo floor(5.9)."<br>";
echo floor(5.0002)."<br>";
echo floor(5)."<br>";

خروجی کل دستورات فوق عدد 5 است.

البته از این تابع برای گرد کردن اعداد منفی نیز استفاده می‌شود. توجه کنید در هر صورت گرد کردن به سمت عدد کوچک خواهد رفت. مثال‌های زیر را ببینید:

echo floor(-6.1)."<br>";
echo floor(-6.5)."<br>";
echo floor(-6.9)."<br>";
echo floor(-6.0002)."<br>";
echo floor(-7)."<br>";

پاسخ کل دستورات فوق عدد -7 است.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد