نوشته شده توسط:

تابع ریاضی fmod برای یافتن باقیمانده تقسیم دو عدد بر هم کاربرد دارد. در پایین چند مثال از این تابع با هم بررسی می‌کنیم:

echo fmod(5, 2);

حاصل تابع فوق عدد 1 است.

echo fmod(5, 6);

فکر می‌کنید باقی‌مانده تقسیم عدد 5 بر 6 چند باشد؟ عدد 5.

echo fmod(6, 1.5);

از این تابع برای یافتن باقیمانده تقسیم اعداد اعشاری نیز می‌توان استفاده کرد، و جواب تابع فوق 0 است.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد