نوشته شده توسط:

تابع ceil برای گرد کردن اعداد اعشاری رو به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان گفت ceil عدد ما را به سمت مثبت ترین عدد ممکن گرد می‌کند:

echo ceil(2.3)."<br>";
echo ceil(2.9)."<br>";
echo ceil(2.0001)."<br>";
echo ceil(2.99999999)."<br>";

جواب کل تابع‌های فوق عدد 3 خواهد بود.

عملکرد تابع ceil در اعداد منفی را در مثال زیر می‌بینیم:

echo ceil(-2.3)."<br>";
echo ceil(-2.9)."<br>";
echo ceil(-2.0001)."<br>";
echo ceil(-2.99999999)."<br>";

جواب کل تابع‌های فوق عدد -2 است.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد