نوشته شده توسط:

تابع جالب base_convert وظیفه تبدیل اعداد در مبناهای مختلف را بر عهده دارد. فرض کنید عددی در مبنای 10 دارید و می‌خواهید آن را به مبنای 8 تبدیل کنید، این جاست که تابع base_convert به کمک شما می‌آید.

در زیر مثال‌هایی از این تابع با هم بررسی می‌کنیم:

$hex= "E125";
echo base_convert($hex,16,8);

در مثال بالا عدد "E125" که در مبنای 16 است را به عدد در مبنای 8 یعنی 160445 تبدیل می‌کنیم.

$oct = "0031";
echo base_convert($oct,8,10);

در مثال فوق عدد در مبنای 8 به عدد در مبنای 10 تبدیل می‌شود، که نتیجه 25 است.

$hex= "125";
echo base_convert($hex,10,10);

حدس می‌زنید خروجی تابع فوق چند باشد؟ تبدیل عدد 125 از مبنای 10 به مبنای 10 چه نتیجه‌ای در بر دارد؟

جواب خود را در نظرات ثبت کنید.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد
محمد علی
محمد علی
ممنون