نوشته شده توسط:

تابع array_count_values به شما می‌گوید از هر آیتم در آرایه چند عدد داریم. در مثال زیر داریم:

$array= array("red", "blue", "red", "black", "black");
var_dump(array_count_values($array));

خروجی تابع فوق به صورت زیر است:

array (size=3)
  'red' => int 2
  'blue' => int 1
  'black' => int 2

توجه کنید در PHP کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم هستند. مثلا در زیر داریم:

$array= array("Red", "blue", "red", "black", "black");
var_dump(array_count_values($array));

خروجی تابع فوق را با خروجی تابع مثال قبل مقایسه کنید:

array (size=4)
  'Red' => int 1
  'blue' => int 1
  'red' => int 1
  'black' => int 2

این تابع در برنامه‌های مختلف برای اطمینان از یکتا بودن مقادیر موجود در آرایه بسیار کاربردی است و شما را از بکار بردن الگوریتم‌های پیچیده بی نیاز می‌کند.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد