نوشته شده توسط:

تابع ریاضیات cos در زبان PHP، مقدار cos یک عدد را محاسبه می‌کند. در زیر مثالی از این تابع می‌بینیم:

echo(cos(2.5));

برای محاسبه آرک سینوس از تابع acos استفاده می‌کنیم.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد