نوشته شده توسط:

تابع checkdate() برای اعتبار سنجی تاریخ میلادی در زبان برنامه نویسی PHP مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع به شکل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

checkdate(month,day,year);

طبیعی است برای month عددی بین 1 تا 12 و برای روز عددی بین 1 تا 31 مورد پذیرش است. برای سال می‌توانید از سال 1 الی 32767 را مورد بررسی قرار دهید.

خروجی دستور زیر باید TRUE باشد:

var_dump(checkdate(2,29,2004));

تابع var_dump() برای نمایش خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد