نوشته شده توسط:

تابع array_fill برای پر کردن آرایه با مقادیری خاص استفاده می‌شود. کاربرد این تابع را در پایین ببینید:

$a1=array_fill(0,4,"ONE");
print_r($a1);

در تابع بالا چهار آیتم ONE با کلید از 0 تا 3 اندیس گذاری شده اند. خروجی تابع فوق مانند زیر است:

Array ( [0] => ONE [1] => ONE [2] => ONE [3] => ONE )

در مثال زیر کلید عددی غیر از صفر است:

$a1=array_fill(4,4,"ONE");
print_r($a1);

خروجی تابع مانند زیر است:

Array ( [4] => ONE [5] => ONE [6] => ONE [7] => ONE )
شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد