نوشته شده توسط:

این تابع از جمله توابع ریاضیات PHP است که برای محاسبه قدر مطلق عدد استفاده می‌شود. به بیانی دیگر هر عدد منفی‌ای که به این تابع داده شود آن را تبدیل به مثبت آن عدد می‌کند.

echo(abs(2.3));

خروجی تابع فوق عدد 2.3 است.

echo(abs(-2.3));

خروجی تابع فوق 2.3 است.

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد