نوشته شده توسط:

تابع array_intersect مقادیر تکراری چند آرایه را باز می‌گرداند. مثال زیر را ببینید:

$a1=array("a"=>"black","b"=>"yellow","c"=>"blue");
$a2=array("e"=>"black","f"=>"green","g"=>"yellow");
$result=array_intersect($a1,$a2);
var_dump($result);

خروجی مثال فوق عبارت است از:

array (size=2)
  'a' => string 'black' (length=5)
  'b' => string 'yellow' (length=6)

همانطور که دیدید خروجی تابع array_intersect() آرایه‌ای از مقادیر تکراری دو آرایه مبدا است. کلیدی در خروجی نمایش داده می‌شود که برای اولین بار رخ داده باشد.

این تابع را می‌توان برای بیش از یک آرایه نیز استفاده کرد. حتی ممکن است ورودی این تابع 10 آرایه باشد که برخی اصلا هیچ شبا

شما اولین نظر را برای این مطلب درج کنید
دریافت خبرنامه
منتظر بمانید
نظر شما با موفقیت ثبت شد