در این مطلب قصد داریم شما را با عبارات شرطی Yoda در برنامه نویسی آشنا کنیم.

همه شما در زبانی مانند PHP از عبارت شرطی زیر استفاده می‌کنید:

if($Answer == False){
    echo "The answer to this question is False!";
}

عبارات شرطی Yoda زمانی برقرار می‌شود که شرط فوق را بر عکس و به شکل زیر استفاده کنید:

if(False == $Answer){
    echo "The answer to this question is False!";
}

حالا شاید بپرسین چرا این نوع تعریف شرط مهمه و براش حتی نام مجزا تعیین کردن؟

در عبارت‌های شرطی Yoda مقدار مقایسه شده پیش از علامت‌های مقایسه‌ای قرار می‌گیرد و منجر به کاهش اشتباهات برنامه نویسی و دریافت خطا می‌شود.

به عنوان مثال بسیاری از برنامه نویسان گاهی در برنامه‌های خود از = به جای == استفاده می‌کنند که منجر به برقراری همیشگی شرط خواهد شد. مثلا:

$number= 5;
if($number = 10){
    echo "Please Using Yoda condition";
}

اگر عبارت فوق را اجرا کنید در کمال تعجب (البته برای تازه کارها) کد فوق اجرا شده و عبارت Please Using Yoda condition به نمایش در می‌آید.

در شرط فوق وقتی برنامه به تفسیر شرط داخل if وارد می‌شود تصور می‌کند که باید متغیر $number را برابر 10 قرار دهد، و چون این عمل با موفقیت خاتمه پیدا می‌کند شرط درون پرانتز درست تفسیر می‌شود.

برای فراری از مشکل بحرانی فوق (بحرانی چون هیچ خطایی حین اجرا دریافت نمی‌کنید و ممکن است تا مدت‌ها با چالش مواجه شوید) از Yoda استفاده کنید تا برنامه حین رسیدن به این خط از شما خطا بگیرد و شما متوجه اشتباه خود شوید.

البته این نوع شرط گذاری تنها مختص زبان PHP نیست و در زبان‌های دیگر نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

در wordpress به صورت پیش فرض از Yoda استفاده شده است. نمونه‌ای از شرط Yoda در wordpress:

if ( true == $the_force ) {
    $victorious = you_will( $be );
}
منابع: wikipedia
تگ ها: اصطلاحات