در این قسمت به شخصی سازی محیط کاری و یا workspace می‌پردازیم. شخصی سازی Workspace بر اساس علاقه و نیازمندی خاص شخص استفاده کننده می‌توان تجربه کاری بهتری به طراح بدهد.

البته محیط AutoCAD خود دارای Workspace‌های پیش فرضی است که برای نیازهای استاندارد تعبیه شده اند که عبارتند از Drafting & Annotation ،3D Basics ،3D Modeling.

هر یک از محیط‌های کاری پیش فرض ذکر شده ابزارهای موجود در Ribbon را به شکل خاصی تغییر می‌دهند.

ایجاد فضای کاری شخصی کار سختی نیست و در این قسمت یاد می‌گیرید چگونه یک فضای کاری جدید ایجاد کنید. امکان جالبی در فضای کاری شخصی سازی شده AutoCAD موجود است که تمام تغییرات اعمال شده در محیط کاری را ذخیره می‌نماید.

این ویدیو را در ادامه ببینید: