قسمت اول آموزش AutoCAD را در این دوره با هیتوس همراه باشید.

در این قسمت با اجزای صفحه شروع نرم افزار AutoCAD آشنا شده و با مفهوم Templates آشنا می‌شویم.

Template‌ها در واقع فضای کاری AutoCAD را شامل می‌شود به این معنا که اگر از Template خاصی استفاده کنیم دیگر نیازی به تعریف واحد‌ها و فضای کاری را تعیین کنیم.

فرمت فایل‌های Template در واقع dwt است در حالی که فرمت فایل‌های معمولی این نرم افزار dwg می‌باشد.

سرفصل‌هایی که در این ویدیو به آن‌ها پرداخته می‌شوند عبارتند از:

  • template‌ها و مفهوم آن ها
  • آشنایی با Start Drawing
  • آشنایی با باز کردن فایل‌ها و sheet set ها
  • آخرین سندهای کاری نرم افزار AutoCAD
تگ ها: autocad