hitos searchhitos contactusتماس با ما

سوال و جواب تخصصی هیتوس

متغیر متغیر درPHP

لزوم استفاده از دو تا $$در برنامه زیر چیه؟با تشکر

 

;a$ = 10

;($b = increment (a$

 $C = duplicate ($a);

 $d = funci (Sa);

 $e = func2($a);

;('$vars = array('a','b', 'c','d', 'e

 ;(foreach (Svars as $var)

    print_var (Svar);}

(function print_var (Svar_name {

;global $Svar_name

echo '<p>$'.$var_name.' = '.$$var_name.'</p>';}

 

توسط ehsehs در php
برای ثبت پاسخ باید ثبت نام کرده یا وارد بخش کاربری خود شوید، کلیک کنید!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه هیتوس در جریان آخرین پست ها و آموزش های ما باشید. هیتوس برای اعضای خبرنامه خود تخفیف ویژه در نظر می گیرد

منتظر بمانید
شما به عضویت خبرنامه در آمده اید