hitos searchhitos contactusتماس با ما

سوال و جواب تخصصی هیتوس

خطا در isert کردن اطلاعات در php با دستور mysqli

با سلا م 

یک سوال داشتم من در ارسال کامنت مشکل دارم و با اجرا اسکریپت من خطای می دهد و اطلاعات در دیتا بیس ذخیره نمی شود 

من یک جدول دارم که اسمش pyam هست 

که فیلدهای آن 

comment_id

post_id

comment_name

comment_email

comment_text

status

 هستند 

اینم کدش 

servername = "localhost";

$username = "root";

$password = "";

$dbname = "cmsPlus";

 

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

$conn->set_charset("utf8");

//$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

//if (!$conn) {

//      die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());

//}

 

 

  if(isset($_POST['eend'])){

     // $post_com_id=$post_new_id;

  $comment_name=$_POST['comment_name'];

  $comment_email=$_POST['comment_email'];

  $comment=$_POST['comment'];

  $status2="unapprove";

  if ($comment_name=='' OR $comment_email=='' OR $comment==''){

echo "همه فیلد ها رو پر کنید";

  echo "<script> window.open('details.php?post=$post_id')</script>";

  exit();

  }else{

         

//          $sql = "INSERT INTO comments (post_id, comment_name, comment_email,comment_text,status) VALUES ('$post_new_id',$comment_name','$comment_email','$comment','unapprove')";

//if (mysqli_query($conn, $sql)) {

//      echo "New record created successfully";

//} else {

//      echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);

//}

          

          

        //   $insert_post="INSERT INTO posts(category_id,post_title,post_date,post_author,post_keywords,post_image,post_content) VALUES ('$post_cat','$post_title','$post_date','$post_author','$post_keywords','$post_image','$post_content')";

 

          

          $sql = "INSERT INTO pyam(post_id,comment_name,comment_email,comment_text,status,comment_id) VALUES ('$post_new_id',$comment_name','$comment_email','$comment','unapprove',NULL )";

 

$result = mysqli_query($conn ,$sql);

if($result){

            echo "<h3>You are registered successfully.</h3>";

        }else{ echo "error:" .$sql;

}

 

          

          

          

          

 

}

  

  }

 

  mysqli_close($conn);

این اطلاعات ذخیره نمیشه کمک کنید

توسط admin141 در php
برای ثبت پاسخ باید ثبت نام کرده یا وارد بخش کاربری خود شوید، کلیک کنید!

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه هیتوس در جریان آخرین پست ها و آموزش های ما باشید. هیتوس برای اعضای خبرنامه خود تخفیف ویژه در نظر می گیرد

منتظر بمانید
شما به عضویت خبرنامه در آمده اید